At udvikle vores samarbejdskultur og skabe stærke læringsfællesskaber lokalt og på tværs af Børn og Unge kræver, at vi er mere systematiske i vores samarbejde og i fællesskab reflekterer over vores praksis på baggrund af data, erfaringer og faglig viden.

Målet er, at vi hver for sig og i fællesskab øger den professionelle dømmekraft og dermed styrker læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. Fordi vi bliver bedre til at vælge de bedste løsninger – og bedre til i fællesskab at holde fokus på det, vi er sammen op: at løfte alle børn og unge.

At udvikle samarbejdskulturen og gøre den til en naturlig del af praksis tager tid. At øve sig, samle nye viden, justere praksis og øve sig på ny kræver vedholdenhed og tålmodighed.

Derfor gennemgår faglige fyrtårne, ressourcepersoner og ledere fælles kompetenceudvikling, der skal gøre dem i stand til at planlægge og drive de lokale processer.

Nedenfor finder du værktøjer og oplæg, som er blevet præsenter på de enkelte læringsdage. Materialet er sorteret alt efter om det henvender sig dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomsskoleområdet eller Fælles funktioner.