Målet er, at vi hver for sig og i fællesskab øger den professionelle dømmekraft og dermed styrker læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. Fordi vi bliver bedre til at vælge de bedste løsninger – og bedre til i fællesskab at holde fokus på det, vi er sammen op: at løfte alle børn og unge.

At udvikle samarbejdskulturen og gøre den til en naturlig del af praksis tager tid. At øve sig, samle nye viden, justere praksis og øve sig på ny kræver vedholdenhed og tålmodighed.

Nedenfor finder du en metodebog, som er udviklet i samarbejde med Læringspartnerne. Metodebog skal inspirere og støtte op om det lokale arbejde med at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber. Du finder også og nogle af skabelonerne fra Metodebogen, som du kan hente ned og bruge digitalt.

Du finder også de værktøjer og oplæg, som er blevet præsenter på de enkelte læringsdage. Materialet er sorteret efter de enkelte læringsdage.

Metodebog og skabeloner