Alle ressourcepersoner, faglige fyrtårne og ledere gennemgår i de kommende år et kompetenceudviklingsforløb, der skal give redskaberne til at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber lokalt.

Kompetenceudviklingen foregår på læringsdage på Frydenlundskolen, hvor undervisningen foregår. Lederne deltager sammen med ressourcepersonerne og de faglige fyrtårne på fem læringsdage – derudover har de faglige fyrtårne og ressourcepersoner yderlige fem læringsdage.

Ud over at følge den fælles kompetenceudvikling har ressourcepersonerne og de faglige fyrtårne sammen med lederen ansvaret for at planlægge og afholde lokale workshops. Fra efteråret 2019 skal al pædagogiske personale i Børn og Unge til at øve sig på at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber. Det gør de i praksis ved, at alle bliver del af en øvebane, hvor man lokalt har aftalt, hvad man skal øve sig på.

Et læringsloop beskriver det lokale arbejde, som det foregår i en periode på seks måneder for så at blive gentaget.

Læs mere om læringsdage og lokale læringsloops.

Dokumenter til læringsdage og lokale læringsloops