Læringspartnerne er inddelt i fem teams, der samarbejder tæt med skoler, dag- og fritidstilbud i hvert af Børn og Unges fem distrikter. Der er også tilknyttede læringspartnere til Fælles funktionerne.

Læs om de forskellige læringspartnere i Børn og Unge:

Teamleader

Susanne Holst

Teamleder for læringspartnerne

14 års ledererfaring fra folkeskolen. Heraf fem år som pædagogisk leder og ni år som skoleleder på Skåde Skole.

Senest har jeg arbejdet som konsulent i Læring og Udvikling, Børn og Unge samt som læringskonsulent i UVM, hvor jeg blandt andet har varetaget vejledning og kompetenceudvikling indenfor skoleledelse og organisation med et særligt fokus på forandringsledelse i praksis. Herunder hvordan vi fremmer en datainformeret og refleksiv læringskultur på alle niveauer i organisationen med henblik på at give børn og unge de bedste forudsætninger for at lære, udvikle sig og trives.

Jeg er 47 år og bosat i Skanderborg med min familie.

Mail: suho@aarhus.dk
Mobil: 2496 0911

DISTRIKT NORD

ANDERS GILLELADEN

Læringspartner i distrikt Nord

Jeg er læreruddannet og kandidat i Pædagogisk Sociologi.

Jeg har arbejdet som lærer i København og Odder, hvor jeg også har været koordinator af et ressourcecenter - skolens specialundervisning og AKT afdeling.Herudover har jeg som Læringskonsulent i UVM haft til opgave - på et strategisk og praktisk niveau - at implementere programmet ”Program for løft af de fagligt svageste elever”.

Jeg er optaget af at indgå i lærende fællesskaber med fokus på alle niveauer fra elev til organisation, hvor humor, viden, samskabelse og fremdrift er centralt.

Jeg er 43 år, bor i Aarhus C med min kone og vores tre børn.

Mail: andgi@aarhus.dk
Mobil: 41857831 

STINE HORN

Læringspartner i distrikt Nord

Uddannet lærer.

I 17 år ansat på Haldum Hinnerup skolen i Favrskov, hvor jeg blandt andet har været afdelingskoordinator for mellemtrinnets lærere, LP–koordinator for skolens LP–tovholdergruppe og læringsvejleder for årgangsteam 0.-9. kl. samt specialklasser.

Som læringsvejleder faciliterede jeg årgangsteams aktionslæringsarbejde omkring skolens indsatsområder, og jeg var her en del af skolens PLC. Jeg har LP-tovholderuddannelsen og et modul i kollegial vejledning.

Jeg er 43 år og bor i Skødstrup sammen med min familie.

Mail: stiho@aarhus.dk
Mobil: 4185 7830

TINA ERENDAL JENSEN

Læringspartner i område Nord

Uddannet pædagog og har derudover en bachelor i Nordisk sprog og litteratur med sidefag i Psykologi.

Jeg har arbejdet i både skole og dagtilbud, som børnehaveklasseleder og pædagog i vuggestue og børnehave. De seneste fem år har jeg arbejdet i Læring og Udvikling i Børn og Unge, Aarhus, primært med 0-6 års området.

Jeg er særligt optaget af at være med til at skabe læring på alle niveauer, hvor et godt samarbejde og gensidig tillid er det fundament, vi står på.

Jeg er 39 år og bor i Skødstrup med min familie.

Mail: tineje@aarhus.dk
Mobil:2920 9943

DISTRIKT SYD

ANNE BRØNS KRUSE

Læringspartner i distrikt Syd.

Uddannet lærer fra CVU Jelling i 2003.

Ansat som lærer på Læssøesgades Skole i 2003, hvor jeg har haft funktionen som læse- og læringsvejleder. Ligeledes har jeg erfaring med udvikling og implementering af professionelle læringsfællesskaber på Læssøesgades Skole.

Jeg er 40 år, bor i Aarhus C med min mand og vores to børn.

Mail: anbrk@aarhus.dk
Mobil: 4185 8057

ANETTE BRANDT BJØRNSKOV

Læringspartner distrikt Syd.

Uddannet lærer fra Århus Dag- og Aftenseminarium i 2001.

Ansat som lærer og læringsvejleder på Midtbyskolen og Bankagerskolen i Horsens Kommune 2001-2018.

I de sidste 2,5 år kombinationsansat som læringskonsulent i Undervisningsministeriet og læringsvejleder i Horsens Kommune.

Jeg er 43 år og bor i Horsens med min mand og tre børn.

Mail: babrab@aarhus.dk
Mobil: 4185 7834

TINA DALGAARD PEDERSEN

Læringspartner i distrikt Syd.

Uddannet lærer fra Århus Dag- og Aftenseminarium i 1998.

Ansat som lærer på Skåde Skole 1998-2007 samt som lærer og læsevejleder på Elsted Skole fra 2007-2015.

Har de sidste 4,5 år været ansat som pædagogisk leder for mellemtrinnet på Elsted Skole.

Jeg er 48 år og bor i Egå med min mand og 2 børn.

Mail: ptid@aarhus.dk
Mobil: 4185 9164

CAMILLA DREIAGER

Læringspartner i distrikt Syd.

Uddannet pædagog fra Gedved Statsseminarium i 1999, og har siden taget diplom i offentlig ledelse.

Jeg har seks års erfaring som pædagog og souschef i Børnehaven Pyramiden i Horsens kommune og 11 års erfaring som pædagogisk leder af Vuggestuen Den Grønne Gren i Aarhus kommune. I 2016-17 var jeg assisterende leder af Dagtilbud Højvang i Horsens, hvor jeg blandet andet fungerede som nærmeste faglige leder for en dagplejeafdeling og tre institutionsafdelinger.

De sidste halvandet år har jeg været konsulent i Læring og Udvikling.

Jeg er 47 år, bor i Horsens, har mand og to børn

Mail: cadr@aarhus.dk
Mobil: 4185 4457

DISTRIKT SYDVEST

LINE BRIX

Læringspartner i distrikt Sydvest.

Jeg er uddannet lærer og har herudover en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi.

Jeg har fire års erfaring som folkeskolelærer og ni års erfaring som pædagogisk psykologisk konsulent i psykologgruppen i PPR i Børn og Unge, Aarhus.

Desuden er jeg ekstern censor ved professionshøjskolerne i psykologi og specialpædagogik.

Jeg er 42 år.

Mail: linbr@aarhus.dk
Mobil: 4185 8348

KIRSTINE KVIST JACOBSEN

Læringspartner i distrikt Sydvest.

Uddannet lærer fra Seminariet i Aarhus i 2002.

Jeg har 16 års praksiserfaring fra SFO, de sidste ti år i Aarhus. Undervejs har jeg taget en Master i voksnes læring og kompetenceudvikling ved DPU. De sidste tre og et halvt år har jeg været læringsvejleder i implementeringen af PLF1 og Min Uddannelse.

Jeg er optaget af at styrke den professionelle dømmekraft gennem lærende fællesskaber, så vi til stadighed udvikler vores praksis til gavn for kerneopgaven.

Jeg er 48 år.

Mail: kikj@aarhus.dk
Mobil: 4185 8349

JESPER BROCH HOLM

Læringspartner i Syd-Vest.

Udannet som lærer i 2001.

Jeg har arbejdet som lærer på Strandskolen i sammenlagt 12 år. Ud over almindelig undervisning i diverse fag har jeg i arbejdet som AKT-lærer. Jeg har desuden haft en enkelt afstikker til Firkløverskolen i Randers, som dengang var en amtslig specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD.

Derudover har jeg været viceskoleleder på Bavnehøjskolen i Hadsten og leder af mellemtrinnet på Frederiksbjerg Skole. I forbindelse med mine ansættelser som leder har jeg taget det meste af en diplomuddannelse i ledelse.

Jeg er 45 år gammel og bor i Egå.

Mail: hjebr@aarhus.dk
Mobil: 41858319

ANNE TILLEMANN

Læringspartner distrikt Sydvest.

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet. Jeg har en Kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi fra DPU i Aarhus. Derudover har jeg taget 3 moduler på diplom i ledelse.

Jeg kommer fra en stilling som pædagogisk leder af DII Solsikken i Hjortshøj Dagtilbud. Tidligere har jeg været pædagogisk leder af to afdelinger i Langenæs Dagtilbud. Desuden har jeg undervist på VIA i sociologi og pædagogik.

Jeg er 37 år gammel og bor i Hjortshøj.

Mail: antis@aarhus.dk
Mobil: 5118 2070

DISTRIKT VEST

IBEN LEIMANN

Læringspartner i distrikt Vest.

Uddannet pædagog.

Jeg har gennem 12 år arbejdet som Pædagog og Sprogvejleder i Gellerup.

Jeg har en Diplom i pædagogisk psykologi - tidlig indsats. Jeg er optaget af et tidligt indsatssyn, der ikke handler om et enten eller, men om et både og. Jeg har i praksis arbejdet med blandt andet læringsmiljøer, Tidlig indsats, Børns tidlige sprog og sprogudvikling og Den styrkede Læreplan.

Jeg er optaget af at få Stærkere Læringsfællesskaber til at give mening i den enkelte institution, så det kommer til at blomstre i praksis.

Mail: Ibl@aarhus.dk
Mobil: 4185 7874

ANETTE RØGE

Læringspartner i Vest.

Uddannet lærer.

Jeg kommer fra en stilling som viceskoleleder på Skødstrup skole.

Jeg har en diplom i ledelse og har taget moduler i en master i offentlig ledelse. Fagligt har jeg især beskæftiget mig med PLF-skole, ledelse, forandrings- og implementeringsudfordringer, udvikling af vejlederfunktioner, ledelse med læringsfokus, data på møder osv.

Jeg er 51 år.

Mail: antro@aarhus.dk
Mobil: 4185 6999

RASMUS GODSK

Læringspartner i distrikt Vest.

Jeg er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium.

Har siden 2015 været ansat som lærer på Østbirk Skole i Horsens Kommune, hvor jeg undervejs har uddannet mig til læringsvejleder.

Sideløbende med mit arbejde har jeg udviklet materialer til Dansk Gyldendal samt skrevet artikler til Liv i Skolen og et par antologier.

Jeg er 28 år og bor i Silkeborg med min kone Louise

Mail: rasgo@aarhus.dk
Mobil: 41857920.

DORTHE VINTHER ANDERSEN

Læringspartner i distrikt Vest / Øst

Uddannet pædagog.

Jeg kommer fra en stilling som pædagogisk leder DII Damhuset, Risskov: Tidligere har jeg været souschef og fritidspædagogisk leder i SFO'en på Kragelundskolen, Højbjerg.

Jeg desuden arbejdet som læringskonsulent i Undervisningsministeriet med fokus på vejledning, sparring og udviklingsarbejde primært på ledelses- og forvaltningsniveau, ligesom jeg har holdt oplæg for pædagogisk personale.

Mail: doan@aarhus.dk
Mobil: 4186 0880

DISTRIKT ØST

STINE MEHLBYE

Læringspartner i distrikt Øst.

Uddannet lærer.

Jeg kommer fra en stilling på Bakkegårdsskolen i Trige, hvor jeg har været i 11 år.

I 2015 startede jeg i Undervisningsministeriet som læringskonsulent, hvor jeg har samarbejdet med ledelse, vejledere og lærere/pædagoger omkring fokusområder som forandringsledelse, systematisk arbejde med data og kapacitetsopbygning af PLC.

Jeg er 41 år og bor i Søften, Hinnerup.

KIRSTEN SØRENSEN

Uddannet pædagog.

Læringspartner i distrikt Øst.

Jeg kommer fra en stilling som pædagogisk konsulent i Læring og Udvikling i Børn og Unge, Aarhus. Jeg har arbejdet i Børn og Unge siden 2008.

Formidling, sparring og understøttelse af udvikling er de kompetencer, jeg i særlig grad har brugt de seneste år. Jeg er rundet af praksis, og har en solid pædagogfaglig og ledelsesfaglig ballast, som en del af afsættet for mit arbejde som Læringspartner.

Jeg er 56 år, og bor i Stavtrup med min mand, og den yngste af vores tre børn.

Mail: kisoe@aarhus.dk
Mobil: 5157 6582

PERNILLE VESTERDAHL HOLM

Læringspartner i distrikt Øst.

Uddannet lærer i 1998.

Ansat først som lærer på Engdalskolen 1998-2001, derefter som lærer og læsevejleder på Skåde Skole fra 2001-2014.

Har de sidste 4,5 år været ansat som viceskoleleder og pædagogisk leder for indskolingen på Skåde Skole.

Jeg er 45 år og bor i Mårslet med min mand og tre børn.

Mail: pvh@aarhus.dk
Mobil: 2920 4468

RASMUS HØJLUND PEDERSEN

Læringspartner i distrikt Øst og Nord.

Jeg er uddannet pædagog og cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Jeg har undervejs i dette uddannelsesforløb specielt haft fokus på fællesskaber og menneskelige lære- og tilblivelsesprocesser.

Efter et par år på Gammelgaardsskolen, fik jeg opgaven at starte en ny daginstitution i Kolt Hasselager Dagtilbud. Institutionen hedder Universet og har en pædagogisk profil med fokus på science. Jeg har været pædagogisk leder i Universet i to et halvt år.

Jeg er 33 år og bor i Kolt.

Mail: rahp@aarhus.dk
Mobil: 4185 8346