Et stærkt ledelsesfokus er afgørende for, at vi lykkedes med at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber og en ny samarbejdskultur på tværs af organisationen.
På Børn og Unges fælles Ledelseskonference 2018 blev lederne for første gang præsenteret for arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber som den fælles vej til at styrke alle børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Læs og se oplæg fra Ledelseskonferencen og bliv klogere på, hvad ledelse af Stærkere Læringsfællesskaber kræver.

 

Fælles ledelseskonference - dokumenter