Med Stærkere Læringsfællesskaber vil vi i Børn og Unge gå fra vision til handling for i fællesskab at gøre børne- og ungepolitikkens ambitioner til en del af praksis og samarbejdskulturen.

Børne- og ungepolitikken er Aarhus byråds fælles vision for børn og unge, som vokser op i Aarhus – og dermed også det fælles værdigrundlag for vores arbejde i Børn og Unge.

Visionen er, at vores børn og unge skal udvikle

  • robusthed, livsduelighed og kreativitet
  • at de faglige, personlige og sociale kompetencer skal styrkes
  • sideløbende med lysten til at lære og evnen til at samarbejde og indgå i fællesskaber

Når vi skal arbejde med at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber er det ikke et mål i sig selv. Målet er at løfte børn og unges trivsel, læring og udvikling og skabe en samarbejdskultur, der styrker den professionelle dømmekraft.

Ved at styrke den professionelle dømmekraft og udvikle den faglige identitet giver læringsfællesskabet os nye perspektiver på vores handlinger og hjælper os til at træffe bedre beslutninger i vores praksis. Samtidig styrker det fællesskabet om opgaven både lokalt og på tværs af organisationen.

Kort fortalt

Det vi gør