Ledelsen på skoler, i dag- og fritidstilbud samt i Fælles funktionerne har ansvaret for lokalt at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber ved at skabe muligheder og rammer for samarbejdet. Det er lederne der skal gå forrest og vedholdende støtte medarbejdernes faglige refleksioner og læreprocesser.

For at styrke den lokale forankring kan ledelsen uddelegere en del af opgaverne - men ikke ledelsesansvaret - til lokale ressourcepersoner eller faglige fyrtårne. I skoler, på fritids- og ungdomsskoleområdet og i Fælles funktioner kalder vi medarbejdere med en særlig opgave for ressourcepersoner. I dagtilbuddene hedder disse medarbejdere faglige fyrtårne.

De lokale ressourcepersoner og faglige fyrtårne er en vigtig ressource til lokalt at etablere medejerskab, involvering og forankring af nye vaner og praksis.

Sammen med lederen gennemgår både faglige fyrtårne og ressourcepersoner et kompetenceudviklingsforløb for at blive klædt på til at drive de lokale processer.

Læs mere om rollen som ressourceperson og fagligt fyrtårn:

Faglige fyrtårne, ressourcepersoner og afdelingsledere i FU