Mål og handlinger, der skabte læring i det første år med Stærkere Læringsfællesskaber.

Desværre måtte vi aflyse Læringsdag 5 og 5.1 på grund af covid-19.

Vi valgte at få det bedste ud af situationen, og erstatte læringsdagene med to-timers lokale møder med deltagelse af den lokale ledelse, faglige fyrtårne, ressourcepersoner og læringspartneren. Møderne i skoler, dagtilbud, UngiAarhus, Fælles Funktioner og chefteamet blev afholdt i maj, juni og juli.

Formålet med hvert enkelt møde var at drøfte det forgangne års arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber; gøre status, videndele og producere data i forhold til de næste skridt i den lokale udvikling. 

Det har samtidigt været vigtigt for os, at dele væsentlige erfaringer på tværs af Børn og Unge. Gennem fælles fordybelse i og beskrivelse af egen proces i arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber, har hver enkelt lokalafdeling derfor samlet en avisside med hovedpointer, erfaringer og overvejelser. 

Dette er vores første fælles skridt ind i at understøtte videndeling i Børn og Unge. Avissiderne giver dig et indblik i Børn og Unges udvikling og progression på alle niveauer. Du kan blive inspireret af handlinger og erfaringer, der har skabt læring hos andre, og bruge det i din egen organisation. 

Læs alle avissiderne herunder. Rigtig god læselyst.