Desværre måtte vi aflyse Læringsdag 5 og 5.1 på grund af covid-19.

Vi valgte at få det bedste ud af situationen, og erstatte læringsdagene med to-timers lokale møder med deltagelse af den lokale ledelse, faglige fyrtårne, ressourcepersoner og læringspartneren. Møderne i skoler, dagtilbud, UngiAarhus, Fælles Funktioner og chefteamet blev afholdt i maj, juni og juli.

Formålet med hvert enkelt møde var at drøfte det forgangne års arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber; gøre status, videndele og producere data i forhold til de næste skridt i den lokale udvikling. 

Det har samtidigt været vigtigt for os, at dele væsentlige erfaringer på tværs af Børn og Unge. Gennem fælles fordybelse i og beskrivelse af egen proces i arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber, har hver enkelt lokalafdeling derfor samlet en avisside med hovedpointer, erfaringer og overvejelser. 

Dette er vores første fælles skridt ind i at understøtte videndeling i Børn og Unge. Avissiderne giver dig et indblik i Børn og Unges udvikling og progression på alle niveauer. Du kan blive inspireret af handlinger og erfaringer, der har skabt læring hos andre, og bruge det i din egen organisation. 

Læs alle avissiderne herunder. Rigtig god læselyst.

Fundamentet

Fælles forståelse af, hvordan vi skal strukturere og organisere vores praksis og samarbejde omkring Stærkere Læringsfællesskaber – fokus på de menneskelige ressourcer, tid og rammer.

 

Fælles værdier og visioner

Hvilke værdier og visioner har vi for vores arbejde med børnene og de unge? Hvilken retning er vi på vej i og hvordan skal vi nå derhen? - både som samlet organisation og lokalt.

 

Fokus på børn og unges læring og udvikling

Den fælles forståelse af, at alle børn og unges læring og udvikling er i centrum for alt, vi gør. Vi har fokus på at sætte mål for børnene og de unges læring og udvikling, at kunne følge deres progression og hvad vi gør, hvis de ikke lærer eller udvikler sig som vi ønsker.

 

Samarbejde

Den fælles forståelse af, at vi har et kollektivt ansvar for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Det kræver, at vi sætter fokus på vores samarbejdsaftaler, dagsordner, relationer, og er nysgerrige og åbne omkring egen og andres praksis.

 

Reflekterende dialoger

Gennem brugen af reflekterende dialoger og undersøgende metoder, kan vi bringe vores viden i spil fra flere perspektiver. Dette skaber grundlag for mere nuancerede beslutninger.

 

Styrke den professionelle dømmekraft

Vi har brug for nye perspektiver på vores handlinger, for at kunne træffe nye og mere nuancerede beslutninger. Ved at arbejde sammen omkring vores praksis og dele viden, styrker vi vores professionelle dømmekraft. Dette skaber en stærk faglig identitet til glæde for børnene og de unge.  

 

Roller og positioner

En fælles forståelse af, at vi med vores forskellige roller og positioner er ligeværdige partnere i et læringsfællesskab - både i hele organisationen og lokalt. At indtage forskellige roller og positioner kræver et vedvarende fokus på, at skabe rum for at kunne handle i de forskellige roller og positioner.

 

Data

Vi har fokus på at skabe en datainformeret praksis, hvor vi på baggrund af indsamlet data og refleksion over denne, gør os i stand til at stille kvalificerende spørgsmål til praksis og derigennem skabe ny viden og læring, som får os til at handle på nye måder til glæde for børnene og de unge. 

 

Feedback og observation

Det er vanskeligt at reflektere over sin egen måde at gøre tingene på. Derfor har vi fokus på at skabe en feedbackkultur, hvor vi observerer på hinandens praksis, og har fokus på en anerkendende tilgang, hvor vi i et trygt rum, kan give og modtage feedback.

Fundamentet

Fælles forståelse af, hvordan vi skal strukturere og organisere vores praksis og samarbejde omkring Stærkere Læringsfællesskaber – fokus på de menneskelige ressourcer, tid og rammer.

 

Fælles værdier og visioner

Hvilke værdier og visioner har vi for vores arbejde med børnene og de unge? Hvilken retning er vi på vej i og hvordan skal vi nå derhen? - både som samlet organisation og lokalt.

 

Fokus på børn og unges læring og udvikling

Den fælles forståelse af, at alle børn og unges læring og udvikling er i centrum for alt, vi gør. Vi har fokus på at sætte mål for børnene og de unges læring og udvikling, at kunne følge deres progression og hvad vi gør, hvis de ikke lærer eller udvikler sig som vi ønsker.

 

Samarbejde

Den fælles forståelse af, at vi har et kollektivt ansvar for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Det kræver, at vi sætter fokus på vores samarbejdsaftaler, dagsordner, relationer, og er nysgerrige og åbne omkring egen og andres praksis.

 

Reflekterende dialoger

Gennem brugen af reflekterende dialoger og undersøgende metoder, kan vi bringe vores viden i spil fra flere perspektiver. Dette skaber grundlag for mere nuancerede beslutninger.

 

Data

Vi har fokus på at skabe en datainformeret praksis, hvor vi på baggrund af indsamlet data og refleksion over denne, gør os i stand til at stille kvalificerende spørgsmål til praksis og derigennem skabe ny viden og læring, som får os til at handle på nye måder til glæde for børnene og de unge. 

Fundamentet

Fælles forståelse af, hvordan vi skal strukturere og organisere vores praksis og samarbejde omkring Stærkere Læringsfællesskaber – fokus på de menneskelige ressourcer, tid og rammer.

 

Fælles værdier og visioner

Hvilke værdier og visioner har vi for vores arbejde med børnene og de unge? Hvilken retning er vi på vej i og hvordan skal vi nå derhen? - både som samlet organisation og lokalt.

 

Samarbejde

Den fælles forståelse af, at vi har et kollektivt ansvar for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Det kræver, at vi sætter fokus på vores samarbejdsaftaler, dagsordner, relationer, og er nysgerrige og åbne omkring egen og andres praksis.

 

Reflekterende dialoger

Gennem brugen af reflekterende dialoger og undersøgende metoder, kan vi bringe vores viden i spil fra flere perspektiver. Dette skaber grundlag for mere nuancerede beslutninger.

 

Data

Vi har fokus på at skabe en datainformeret praksis, hvor vi på baggrund af indsamlet data og refleksion over denne, gør os i stand til at stille kvalificerende spørgsmål til praksis og derigennem skabe ny viden og læring, som får os til at handle på nye måder til glæde for børnene og de unge. 

 

Feedback og observation

Det er vanskeligt at reflektere over sin egen måde at gøre tingene på. Derfor har vi fokus på at skabe en feedbackkultur, hvor vi observerer på hinandens praksis, og har fokus på en anerkendende tilgang, hvor vi i et trygt rum, kan give og modtage feedback.

Fundamentet

Fælles forståelse af, hvordan vi skal strukturere og organisere vores praksis og samarbejde omkring Stærkere Læringsfællesskaber – fokus på de menneskelige ressourcer, tid og rammer.

 

Fælles værdier og visioner

Hvilke værdier og visioner har vi for vores arbejde med børnene og de unge? Hvilken retning er vi på vej i og hvordan skal vi nå derhen? - både som samlet organisation og lokalt.

 

Fokus på børn og unges læring og udvikling

Den fælles forståelse af, at alle børn og unges læring og udvikling er i centrum for alt, vi gør. Vi har fokus på at sætte mål for børnene og de unges læring og udvikling, at kunne følge deres progression og hvad vi gør, hvis de ikke lærer eller udvikler sig som vi ønsker.

 

Samarbejde

Den fælles forståelse af, at vi har et kollektivt ansvar for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Det kræver, at vi sætter fokus på vores samarbejdsaftaler, dagsordner, relationer, og er nysgerrige og åbne omkring egen og andres praksis.

 

Reflekterende dialoger

Gennem brugen af reflekterende dialoger og undersøgende metoder, kan vi bringe vores viden i spil fra flere perspektiver. Dette skaber grundlag for mere nuancerede beslutninger.

 

Styrke den professionelle dømmekraft

Vi har brug for nye perspektiver på vores handlinger, for at kunne træffe nye og mere nuancerede beslutninger. Ved at arbejde sammen omkring vores praksis og dele viden, styrker vi vores professionelle dømmekraft. Dette skaber en stærk faglig identitet til glæde for børnene og de unge.  

 

Roller og positioner

En fælles forståelse af, at vi med vores forskellige roller og positioner er ligeværdige partnere i et læringsfællesskab - både i hele organisationen og lokalt. At indtage forskellige roller og positioner kræver et vedvarende fokus på, at skabe rum for at kunne handle i de forskellige roller og positioner.

 

Data

Vi har fokus på at skabe en datainformeret praksis, hvor vi på baggrund af indsamlet data og refleksion over denne, gør os i stand til at stille kvalificerende spørgsmål til praksis og derigennem skabe ny viden og læring, som får os til at handle på nye måder til glæde for børnene og de unge. 

 

Feedback og observation

Det er vanskeligt at reflektere over sin egen måde at gøre tingene på. Derfor har vi fokus på at skabe en feedbackkultur, hvor vi observerer på hinandens praksis, og har fokus på en anerkendende tilgang, hvor vi i et trygt rum, kan give og modtage feedback.