Den fælles forståelse af, at vi har et kollektivt ansvar for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Det kræver, at vi sætter fokus på vores samarbejdsaftaler, dagsordner, relationer, og er nysgerrige og åbne omkring egen og andres praksis.

Gennem brugen af reflekterende dialoger og undersøgende metoder, kan vi bringe vores viden i spil fra flere perspektiver. Dette skaber grundlag for mere nuancerede beslutninger.

Vi har brug for nye perspektiver på vores handlinger, for at kunne træffe nye og mere nuancerede beslutninger. Ved at arbejde sammen omkring vores praksis og dele viden, styrker vi vores professionelle dømmekraft. Dette skaber en stærk faglig identitet til glæde for børnene og de unge.

En fælles forståelse af, at vi med vores forskellige roller og positioner er ligeværdige partnere i et læringsfællesskab - både i hele organisationen og lokalt. At indtage forskellige roller og positioner kræver et vedvarende fokus på, at skabe rum for at kunne handle i de forskellige roller og positioner.

Det er vanskeligt at reflektere over sin egen måde at gøre tingene på. Derfor har vi fokus på at skabe en feedbackkultur, hvor vi observerer på hinandens praksis, og har fokus på en anerkendende tilgang, hvor vi i et trygt rum, kan give og modtage feedback.