Fælles forståelse af, hvordan vi skal strukturere og organisere vores praksis og samarbejde omkring Stærkere Læringsfællesskaber – fokus på de menneskelige ressourcer, tid og rammer.

Hvilke værdier og visioner har vi for vores arbejde med børnene og de unge? Hvilken retning er vi på vej i og hvordan skal vi nå derhen? - både som samlet organisation og lokalt.

Den fælles forståelse af, at alle børn og unges læring og udvikling er i centrum for alt, vi gør. Vi har fokus på at sætte mål for børnene og de unges læring og udvikling, at kunne følge deres progression og hvad vi gør, hvis de ikke lærer eller udvikler sig som vi ønsker.

Den fælles forståelse af, at vi har et kollektivt ansvar for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Det kræver, at vi sætter fokus på vores samarbejdsaftaler, dagsordner, relationer, og er nysgerrige og åbne omkring egen og andres praksis.

Gennem brugen af reflekterende dialoger og undersøgende metoder, kan vi bringe vores viden i spil fra flere perspektiver. Dette skaber grundlag for mere nuancerede beslutninger.

Vi har fokus på at skabe en datainformeret praksis, hvor vi på baggrund af indsamlet data og refleksion over denne, gør os i stand til at stille kvalificerende spørgsmål til praksis og derigennem skabe ny viden og læring, som får os til at handle på nye måder til glæde for børnene og de unge.