Hvilke værdier og visioner har vi for vores arbejde med børnene og de unge? Hvilken retning er vi på vej i og hvordan skal vi nå derhen? - både som samlet organisation og lokalt.

Gennem brugen af reflekterende dialoger og undersøgende metoder, kan vi bringe vores viden i spil fra flere perspektiver. Dette skaber grundlag for mere nuancerede beslutninger.

Vi har brug for nye perspektiver på vores handlinger, for at kunne træffe nye og mere nuancerede beslutninger. Ved at arbejde sammen omkring vores praksis og dele viden, styrker vi vores professionelle dømmekraft. Dette skaber en stærk faglig identitet til glæde for børnene og de unge.  

Det er vanskeligt at reflektere over sin egen måde at gøre tingene på. Derfor har vi fokus på at skabe en feedbackkultur, hvor vi observerer på hinandens praksis, og har fokus på en anerkendende tilgang, hvor vi i et trygt rum, kan give og modtage feedback.