Vi deler for at blive dygtigere – også når vi udvikler Stærkere Læringsfællesskaber. Find praksisfortællinger og inspiration til det lokale arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber. På siden finder du en oversigt over til arrangementerne 'Vi deler viden om …'

En vigtig del af Stærkere Læringsfællesskaber er, at vi alle bliver bedre til at dele vores professionelle viden og erfaring – at vi deler både bøvl og blær.

På denne side samler vi løbende praksisfortællinger og inspiration til det lokale arbejde med at udvikle Stærkere Læringsfælleskaber. Nederst finder du en oversigt over arrangementerne 'Vi deler viden om …' og mulighed for at tilmelde sig arrangementerne.

Feedbackkultur

I børnehaven Guldbryllupsasylet i Frederiksbjerg Dagtilbud har de arbejdet med at skabe en struktureret ramme om deres feedbackkultur. Hør pædagogisk leder Christina Søndergaard Nielsen fortælle om arbejdet, som alle medarbejdere tager del i.

 

Rollen som fagligt fyrtårn

 

Ressourcepersoner i Stærkere Læringsfællesskaber

 

Vi deler viden om...

Læringspartnerne i Børn og Unge inviterer til åbne møder for medarbejdere og ledere i Børn og Unge, hvor vi deler viden om, hvordan udviklingen af Stærkere Læringsfællesskaber kan se ud lokalt.

Temaerne for 'Vi deler viden' er valgt på baggrund af den viden, der bliver efterspurgt i vores samarbejde med skoler, dag- og fritidstilbud samt Fælles funktioner. Nye arrangementer bliver annonceret i takt med, at nye behov opstår. Forslag til temaer for 'Vi deler viden' er altid velkomne.

Formålet med 'Vi deler viden' er:

  • At give indblik i viden og praksis i forhold til udvalgte temaer/områder
  • At give rum for dialog på tværs af enheder og niveauer
  • At støtte og fastholde vores fælles kulturudvikling

Arrangementerne er gratis og henvender sig til både medarbejdere i nøglepositioner og ledere.

Tilmelding sker via kursusportal – Børn og Unges kursusportal.

Oversigt over foreløbige arrangementer

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og fagteam i SKOLER

Den 1. oktober 2019 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Inspiration til hvordan man arbejdet som et stærkt læringsfælleskab i fagteamet.

Eftermiddagen vil variere mellem oplæg, praksiseksempler, drøftelser og refleksioner om hvordan, man kan organisere fagteamet samt arbejde med læring og udvikling, videndeling og progression i fagteamet. Der vil blive givet praksiseksempler i fagene dansk og matematik, som sagtens kan overføres til folkeskolens andre fag.

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber i SFO

Den 10. oktober kl. 8.30-10.30 i Kantinen på Grøndalsvej

Inspiration og fælles refleksion over, hvordan pædagoger arbejder med Stærkere Læringsfællesskaber i skoletid og SFO-tid.

 Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber i DAGPLEJEN

Den 22. oktober 2019 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Inspiration, erfaringsudveksling og mulighed for at drøfte jeres lokale udfordringer og dilemmaer med kolleger fra andre dagplejeafdelinger. Indholdet er med fokus på både ledelse og kapacitetsopbygning hos dagplejerne.

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og ledelse tæt på undervisning og læring i SKOLEN

Den 24. oktober 2019 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Hvordan kan vi organisere og facilitere medarbejdernes læring og progression? Arrangement henvender sig primært til ledere og vil være en blanding af oplæg, praksiseksempler og dialog på tværs, hvor vi kan inspirere hinanden i det videre arbejde.

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og evalueringskultur i DAGTILBUD

Den 20. november 2019 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Vi fortsætter vores fokus på en styrket evalueringskultur i dagtilbud og hvordan vi kan arbejde med at videreudvikle kulturen lokalt i det enkelte dagtilbud og den enkelte afdeling. Arrangementet vil være en blanding af oplæg, praksiseksempler og dialog på tværs, hvor vi kan inspirere hinanden i det videre arbejde.

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og Det brede databegreb i SKOLER

Den 5. december 2019 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Hvilke data kan være aktuelle på elev-, klasse- og organisationsniveau? Hvordan kombinerer vi de forskellige kvantitative data med kvalitative data for at skabe et bedre statusbillede og en viden om, hvorfor statusbilledet ser ud, som det gør. Hvordan kan forskellige typer af data kvalificere analyser, hypoteser og problemstillinger?

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og anvendelse og indsamling af data i FU

Den 14. januar 2020 kl. 8.30-10.30 i Kantinen på Grøndalsvej

En øget viden om det brede databegreb og videndeling om, hvordan man kan arbejde med de otte FU-principper og de særlige FU-indsatsområder i Ung i Aarhus. Hvordan kan vi arbejde med data i forhold til udvikling og handlinger i den lokale OUP? Arrangementet vil være en blanding af oplæg, praksiseksempler og dialog på tværs, hvor vi kan inspirere hinanden i vores videre arbejde.

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og organisering, tilrettelæggelse og afvikling af det Gode Møde i DAGTILBUD

Den 19. februar 2020 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Hvordan kan vi sammen kvalificere vores møder? Gennem viden og praksiseksempler gives aktiv indsigt i arbejdet med dagsordener, roller og positioner.

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og PLC (vejlederkultur) i SKOLER

Den 19. marts 2020 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Hvordan kan vejledernes kompetencer være med til at understøtte en lærende samarbejdskultur? Gennem viden og praksiseksempler gives et indblik i vejledernes rolle og opgaver i de lærende samtaler, samt hvordan ledelsen kan organisere og understøtte udviklingen af skolens vejlederpraksis.

Vi deler viden om Stærkere Læringsfællesskaber og anvendelse af observation til at kvalificere praksis i SKOLER

Den 2. april 2020 kl. 15-17 i Kantinen på Grøndalsvej

Vi foretager kontinuerligt observationer i praksis. Nogle foretages ubevidst, mens andre fastholdes mere bevidst. Men hvordan kan vi anvende observationer på en måde, som medvirker til øget viden og nye handlemuligheder i praksis?

 

 

Lokal kommunikation til medarbejdere