STEAM er en tværfaglig tilgang til læring. Den øger børns nysgerrighed og motivation ved at lade dem undersøge, eksperimentere udvikle autentiske og praksisnære problemstillinger.

STEAM handler både om faglig uddannelse og almen dannelse. STEAM giver børnene kompetencer til at navigere i en tid, der er præget af nye teknologier og behov for grøn omstilling.

Science er både oplevelser i naturen, undersøgelser i laboratoriet og samarbejde med virksomheder om løsning af reelle problemstillinger. I indskolingen og på mellemtrinet består faget af natur/teknologi, mens det i udskolingen bliver udfoldet med fagene biologi, geografi og fysik/kemi. På dagtilbudsområdet findes fagområdet i læreplanstemaet Natur, udeliv og science. 

Læs mere om fagene på på emu.dk:
Natur/teknologi
Biologi
Geografi
Fysik/kemi
Natur, udeliv og science (dagtilbud)

Teknologi og teknologiforståelse handler om at danne og uddanne børn og unge til aktive, selvstændige og kritiske borgere i en digital virkelighed. Børn og unge skal lære at beherske teknologien og forstå, at de kan være aktive medskabere ved hjælp af teknologi og ikke bare passive brugere.

Læs mere om teknologiforståelse på emu.dk

Innovation, entreprenørskab og ingeniørarbejde drejer sig om at omsætte viden til konkrete produkter, og derved skabe værdi for andre. Fokus er på børn og unges kompetencer til at skabe, udvikle og handle på tværs af fagområder med praksisnære problemstillinger.

Læs mere om innovation og entreprenørskab på emu.dk

Arts handler om at anvende design og kreative processer i opgaveløsningen. I den tværfaglige problemløsning får børnene erfaringer med forskellige æstetiske udtryksformer mens de bliver gode til at samarbejde, kommunikere og være innovative.

Læs mere om håndværk og design på emu.dk

Det er vigtigt at børn og unge bliver præsenteret for matematikkens mange anvendelsesmuligheder, så de har lettere ved at forstå og løse problemstillinger på tværs af fagene.

Når børn og unge oplever, at matematikken bliver meningsfuld og anvendelig, bliver de mere motiverede - og motivation er med til at styrke deres faglige kompetencer.

Både i skolen og i dagtilbuddene skal børn og unge arbejde mere undersøgende og eksperimenterede med matematik. I dagtilbuddene arbejder man fokuseret med matematisk opmærksomhed som er en del af læreplanstemaet Natur, udeliv og science.

Du kan læse mere på emu.dk:
Natur, udeliv og science (dagtilbud)
Matematik