Vi har læringsforløb, der er direkte målrettet børn og unge, men samarbejder også med byens øvrige STEAM-aktører om udviklingsforløb med dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsområdet. Samarbejdspartnerne vil typisk være kultur- og uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder.

Aarhus Kommune tilbyder en række undervisnings- og læringsforløb (ULF) målrettet børn og unge i dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud. Forløbene bliver udbudt i et samarbejde mellem Børn og Unge, Børnekulturhuset samt byens kulturaktører og virksomheder. 

Liste over forløb for børn og unge

For lærere og pædagoger er der forskellige aktiviteter, projekter og netværk med fokus på kompetenceudvikling inden for STEAM.

Liste over forløb for personale

Gennem dialog og samskabelse med byens øvrige STEAM-aktører, vil vi i løbet af 2020 formulere en strategi for STEAM i Aarhus. Vi inviterer alle til at bidrage til strategien og indgå partnerskaber på tværs for at styrke børn og unges handlemuligheder og virkelyst inden for STEAM.

Følg med her på siden!