Projekt: Brobygning SFO-forening

I projektet har vi arbejdet med at bygge bro mellem foreningslivet og SFO’erne. Her kan du læse yderligere om projektet samt hvilke anbefalinger nogle af de deltagende aktører peger på. Vi håber, det kan inspirere andre, til at tage fat på samarbejdet mellem SFO og de lokale foreninger.

Fem skoler og lokale foreninger har deltaget i projektet. Foreningerne har lavet bevægelsesforløb i SFO’en. Målgruppen og de konkrete bevægelsesforløb er aftalt mellem den enkelte SFO og foreningen. Forløbene har varet mellem tre og seks gange.

Inden bevægelsesforløbene blev:

 • Pædagogerne præsenteret for projektet på et møde, på de deltagende skoler.
 • Trænerne præsenteret for projektet på et møde i foreningen (hvor det kunne lade sig gøre)

Herefter var trænere og pædagoger sammen på et tre timers kursus – kursus 1.

En af projektets gode erfaringer er, at der er meget potentiale ved at skabe rammer hvor pædagoger og trænere mødes, inden selv forløbene. I mødet mellem trænere og pædagoger var der bl.a. fokus på:

 • Hvordan kan vi bruge struktur, genkendelighed og visualisering med henblik på at skabe tryghed for de foreningsuvante børn?
 • Hvilken rolle har pædagogen (og træneren), før, under og efter forløbene?
 • Hvad er bevægelsesglæde og hvilke motiver kan børn/voksne have for at bevæge sig?
 • Præsentation af Aarhus Kommunes fritidspas-ordning, mentorordningen samt DGI’s pulje; foreningsliv for alle.

Efter kursus 1 blev forløbene gennemført.

Inden forløbenes afslutning (eller hvad der er praktisk muligt), deltog trænerne i kursus 2, med henblik på hvordan foreningerne kunne rekruttere nye medlemmer, med afsæt i bevægelsesforløbene.

DGI Østjylland stod for undervisningen på kurserne.

Brobygningsmodel

Af modellen fremgår det, at forældrene til børn i de deltagende SFO’er også blev forsøgt inddraget. Det var gennem møder i Forældrerådet i SFO’en, men det lykkedes desværre ikke så godt.

Følgende parter var repræsenteret i projektets følgegruppe: Idrætssamvirket, DGI Østjylland, en foreningsudvikler fra BMI (Beder-Malling Idrætsforening), en Bevæg dig for Livet konsulent, Magistrat Kultur- og borgerservice v. Sport &Fritid samt Magistrat Børn&Unge v. Sundhed, Aarhus Kommune. 

Nedenfor finder du videointerviews med nogle af de involverede aktører.

I videoerne, kan du få inspiration til at etablere samarbejde mellem foreninger og skole.

Du kan også læse nogle af aktørernes pointer og budskaber i punktform herunder.

Christine Winding-Lauritzen, Foreningsudvikler BMI

 • Det betyder, at vi har set hinanden; pædagoger, SFO- leder og instruktører. Vi har fået etableret en god måde at kommunikere på.

 • Vi har fået stor pædagogisk indsigt fra pædagogerne. De har givet os nogle gode inputs til, hvordan vi “går til” børnene, og hvordan vi kommer bedre i “øjenhøjde” med de børn, som måske kunne være utrygge eller uvante med foreningslivet.

 • Supergodt med fælles kursus, hvor vi har fået et fælles sprog for de her forskellige begreber, vi bruger, når vi snakker børn, bevægelse og motivation.

 • Tag jer tid til at snakke sammen om det fælles projekt – hvorfor gør vi det? og evaluere efter forløbene – bare 5 min., instruktører og pædagoger imellem. Vi har fået sindssygt meget ud af det – den her snak mellem instruktører og pædagog.

 • Bare kast jer ud i det😊.

Lone Terkildsen, Pædagog, Beder SFO

 • Det har været et megainspirerende forløb, og vi har fået mange nye inputs.

 • Udbredelsen af fx orienteringsløb på den her måde - at man kommer på en skole og laver nogle baner - det har været megainspirerende.

 • Min rolle har været at støtte op om aktiviteterne, men også at få noget inspiration og læring selv, som jeg selv kan bruge i vores SFO.

 • Det er grobund for en masse inspiration for os pædagoger

Murat Kilic, Formand Millenium Idrætsforening

 • Der findes rigtig mange foreninger, og for børnene og forældrene kan det være svært at gennemskue de forskellige tilbud, der eksisterer. Vi tror på, at vi med det her projekt kan synliggøre foreningens aktiviteter over for børnene.

 • Sørg for at være i dialog med SFO-personalet inden forløbene, og sørg for, at man synliggør sine aktiviteter, fx via plakater og flyers.

 • Involver pædagogerne i selve aktiviteten, så de også er med.

Poul Nørgaard, Fritidspædagogisk leder, Malling SFO

 • Det har været rigtig godt med de kursusaftner, vi har haft. Det var med til at bidrage til, at vi havde fælles mål og et fælles afsæt.

 • Jeg kunne godt tænke mig, at man udvidede det noget mere. Det er en sund og naturlig ting at have foreningslivet ”med”. Vi får meget ud af samarbejdet, til fælles gavn for vores børn.

 • Det der har været nu, har været springbrættet. Vi skal nok have mere af den slags, altså hvor vi prøver at udbyde noget til nogle bestemte grupper af børn, som vi gerne vil have til at være mere aktive.

 • Det er jo altid det der med, hvem tager teten? Det er noget vi er nødt til at sætte os sammen og finde ud af - hvordan kan man gøre det, så det bliver mere kontinuerligt?

Rasmus Kielsgaard, Coach BørneBasket Aarhus

 • Det er godt at finde den gode relation mellem træner og pædagog inden forløbene, og at planlægge sig frem til, hvad der er den gode introduktion, og hvad er den gode afslutning for børnene, fordi pædagogerne har et helt andet ”take”.
 • Det er superdejligt at have pædagogerne med i forløbene, fordi de har en anden relation til børnene. De bidrager selv med noget, hvilket gør, at man kan lave en bedre undervisning.

Søren Marcussen, SFO-leder, Hasle SFO

 • Godt at få idrætsgrene udbredt her i området, der ikke er så udbredte.

 • Vores udfordring har været, at det kan være svært tidsmæssigt at få tingene til at harmonere i forhold til at lave det her samarbejde med idrætsinstitutionerne. Der har vi fået hjælp. Det har bevirket, at vi har kunnet køre et par forløb, så vi på en god måde har kunnet præsentere vores børn for nogle sportsgrene, vi ikke selv præsenterer.

 • Fremadrettet er det vigtigt, at man er opmærksom på den her relationsbårne ting, der ligger i det her samarbejde. Det er svært, uden der er nogle, der hjælper med at bygge relationen op.

 

Kontaktpersoner

Idrætssamvirkets Idrætskonsulent; mail:konsulent@isaarhus.dk, tlf.: 2811 3183

DGI Østjyllands konsulent: mail: Helle.ladekjaer@dgi.dk, tlf.: 2059 0753

Bevæg Dig for Livet konsulent; mail: ernm@aarhus.dk, tlf.: 4185 8976

Puljer der understøtter samarbejde mellem skole og forening

https://www.ulfiaarhus.dk/samarbejdspuljen-skoler-og-foreninger

Puljer der understøtter familier, der har brug for en økonomisk og social håndsrækning.

Foreningsliv for alle - Projekter med DGI

Pulje der har som formål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling

DIF og DGI's foreningspulje