På Aula kan forældre følge med i deres børns hverdag. De kan også følge med på Børn og Unges Facebook-side:

#DetViErSammenOm

Forældre kan desuden finde guides og aktuel information under aarhus.dk/corona.

Guides til vores afdelinger

For at understøtte vores afdelinger i at håndtere en hverdag, der ikke ser helt ud som den plejer, har Børn og Unge lavet guides. 

Guide til ledere og medarbejdere i dagtilbud, skole og FU

Bedre trivsel og læring for børn og unge

Aarhus Byråd har udgivet et inspirationskatalog over tiltag, som skal styrke børns og unges læring og trivsel efter Corona-nedlukningen.

Baggrunden er, at der både nationalt og lokalt i Aarhus er afsat ekstra penge til trivsel og læring.

Inspirationskatalog: Børn og unges trivsel og læring efter corona-nedlukning