Drøftelser om børns seksualitet bør ske årligt, således det bliver en integreret og naturlig del af personalegruppens måde at være sammen med børnene på.

Materialet indeholder

  • En PowerPoint-præsentation indeholdende viden om sund/bekymrende seksuel adfærd, handleveje ved mistanke om overgreb, underretningspligt, tavshedspligt, gruppearbejde mm.
  • En guide til afholdelse af temamøde, som er målrettet pædagogiske ledere, indeholdende opstillede mål samt en trin-for-trin guide til før, under og efter temamødet.
  • Vidensbank med links til hjemmesider, materialer og pjecer, samt en samling af gode højtlæsningsbøger til børn i dagtilbud
  • Reflektionsspørgsmål
  • Forældrebrev
  • Cases til brug i børnehaver
  • Cases til brug i dagpleje/vuggestue

 

Materialer