Målet med undervisnings- og læringsforløbene er at skabe en varieret skoledag med tværfaglige forløb og virkelighedsnære læringsrum, der medvirker til at styrke børn og unges maddannelse.

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbene i ”Kend din mad” anvender mad og fødevarer som et praksisnært læremiddel og didaktisk redskab. Hvert forløb er designet til at realisere fælles mål for madkundskab og naturfagene, men i nogle forløb også dansk, engelsk, håndværk og design samt obligatoriske emner som sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelse og job samt tværgående temaer som innovation og entreprenørskab.

Kend din mad: Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsmateriale til Kend din mad: 0. - 3. klassetrin.
Se undervisningsforløbet

Kend din mad: Undervisningsforløb til mellemtrinet

Undervisningsmateriale til Kend din mad - 4. - 6. klassetrin.
Se undervisningsforløbet

Kend din mad: Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsmateriale til Kend din mad - 7. - 9. klassetrin.
Se undervisningsforløbet

Projektet

Projekt ”Kend din mad” er støttet af puljemidler fra Undervisningsministeriet til at styrke maddannelse ind i folkeskolen. Projektet er gennemført over en 2-årig periode fra 2018-2019. Projektet har udviklet 20 undervisningsforløb i et samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsessteder. Der har været lærere fra Risskov Skole og Skæring Skole med til at udvikle og afprøve undervisningsforløbene.

Hvem står bag Kend din mad?

Der er udviklet undervisnings- og læringsforløb i en samskabende proces imellem landbrug- og fødevarevirksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, Natursamarbejdet (Aarhus Kommune)  og skoler og elever.

Virksomheder/organisationer

Følgende virksomheder/organisationer har bidraget til udviklingen af forløb i Kend din Mad:

Arla Foods, Fødevarestyrelsen, Mejeriforeningen, 4H, Restaurant Domestic, BETA, Tiny Office, InnovaConsult, ISI FOOD PROTECTION og MadMikkel.

Vidensinstitutioner

Følgende vidensinstitutioner har bidraget til udviklingen af forløb i Kend din Mad:

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, VIA University College, Jordbruget Uddannelsescenter Århus, Aarhus Tech, Forskere fra DPU, Aarhus Universitet og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Alle undervisningsforløb er udviklet i tæt samarbejde med lærere og elever på Skæring Skole og Risskov Skole.