I Aarhus Kommune ønsker vi at sikre:

  • at børn og unge får sund og nærende mad og drikke
  • at der er gode rammer for udvikling af børn og unges mad- og måltidsvaner
  • at børn og unge oplever måltidet som en tryg ramme, hvor fællesskaber dannes og styrkes
  • at maddannelse bliver en naturlig del af børn og unges læring og udvikling i hverdagen

Maden og måltidet danner grundlag for, at børn og unge er sunde, trives, lærer og udvikler sig. Det gælder uanset om maden tilberedes i dagtilbud, skole, fritids- og ungdomsskoletilbud, leveres af en ekstern leverandør eller om børnene har madpakke med hjemmefra.

Vejledningen henvender sig til medarbejdere og ledelse, men også til børn og unge og deres forældre. Den er tænkt som en støtte og inspiration til at sikre sund mad, men også til at skabe grobund for et godt socialt samvær i forbindelse med måltiderne. Vejledningen er rammesættende og vejledende for lokale principper for mad og måltider.

Hent vejledningen