Det har vi formuleret kort i vores vision: "Sunde tænder hele livet".

Visionen rummer f.eks. både den sundhedspædagogiske indsats for børn og unge, som skal bringe de sunde vaner med ind i voksenlivet. Den rummer også de indsatser, som betyder, at voksne med særlige behov får hjælp til at bevare et funktionsdygtigt tandsæt livet igennem.

Tidlig indsats 0-18 år - Tandplejens Sundhedsplan

I Tandplejens Sundhedsplan beskriver vi vores tidlige, rettidige indsats for børn og unge 0-18 år - såvel det brede, fælles forebyggende tilbud til alle børn og unge i Aarhus Kommune som den behovsorienterede tandplejeplan for hvert enkelt barn.

Hent Tandplejens Sundhedsplan som pdf

Kontakt

Besøg hjemmesiden tandpleje.aarhus.dk.